Data-journalistiek

Data-journalistiek steunt op open data en gereedschappen om publieke informatie te verzamelen en te verwerken. Het resultaat wordt gepresenteerd in journalistieke analyses, vaak voorzien van fraaie infographics.

Daarmee verenigt data-journalistiek programmeerwerk, statistische analyse en rapportage in een nieuw journalistiek metier. Bronnen zijn in principe alle gegevens die (via internet) publiek toegankelijk zijn. Meestal gaat het om ongestructureerde data (denk aan activity streams) die vanuit meerdere locaties en in verschillende vormen wordt samengebracht en gecombineerd.

Al die gegevens worden geautomatiseerd verzameld middels web services (REST, SOAP), andere API's of screen scraping, gefilterd in database of programmacode (Perl, PHP, Python), geanalyseerd met statistische tools (R, SPSS) en gepresenteerd in statistisch onderbouwde artikelen en infographics. Hoewel niet strikt noodzakelijk spelen open source tools hierbij een belangrijke rol.

Inmiddels wordt hier gewerkt aan de eerste data-journalistieke projecten. Meer volgt...